Licht op autisme

Over autisme

 

De volgende diagnoses vallen onder de term autisme:

-  Klassiek autisme

-  Asperger

-  PDD-NOS (hier valt ook McDD onder)

 

In het nieuwe handboek voor psychiaters (DSM-5) zal ASS (Autisme Spectrum Stoornis) de officiële benaming worden voor alle vormen van autisme.

Hierbij horen de volgende twee domeinen:

1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie

(2) repetitief gedrag en specifieke interesses

 

 

Ik zie autisme als een schaal. Zit je helemaal links dan heb je veel kenmerken van autisme, zit je helemaal rechts dan heb je weinig/ geen kenmerken van autisme.

 

Autisme [-------------------------------------] Geen autisme (Neurotypisch)

 

Het is een breed spectrum en er bestaat niet zoiets als “de autist”.  Iedereen is anders.

Ook de problemen waar mensen met autisme tegenaan lopen kunnen heel divers zijn.

 

Wat iedereen met autisme gemeen heeft is dat de informatieverwerking in de hersenen anders verloopt dan bij de meeste mensen zonder autisme.

Er is sneller sprake van overprikkeling, of juist onderprikkeling.

Dit heeft veel effect op het gedrag, op de sociale vaardigheden en de interesses.